Fundacja Pomóc Więcej

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych,

których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.
Pragniemy pomagać z całych sił wkładając w to nasze serca, pokazać że warto mieć nadzieję na lepsze jutro.


 

Dane Fundacji :Modrzejowska 20

41 - 200 Sosnowiec

NIP: 644-34-89-227

REGON: 241985934

Nr konta: 89 1750 0012 0000 0000 2194 9213

Numer KRS : 0000389968


http://pomocwiecej.com.pl/